Förskolans Mat


Vår egen kock Elaine lagar all vår goda mat på förskolan som till stor del består av ekologiskt och närodlat.

Vi har även ett Instagramkonto där vi delar vår förskolas arbete med hemlagad och näringsrik mat, Barnens_matglädje.

Inskolning

Inskolningen är till för att barn, föräldrar och personal ska lära känna varandra och för att barnet ska vänja sig vid den nya miljön tillsammans med en vuxen som barnet känner väl. Denna period är början till ett samarbete mellan hemmet och förskolan.

Vi är mycket viktiga för varandra. Du som förälder har den bästa kunskapen om ditt barn. Pedagogerna har kunskap om barns utveckling och hur barnet fungerar i gruppen på förskolan. En öppen kommunikation och utbyte av kunskaper utgör den bästa grunden för barnet.

Vi arbetar med två veckors föräldraaktiv inskolning där du som vårdnadshavare är med under hela de första dagarna för att sedan börja lämna under en stund som vi kommer överens om. Inskolningen inleds med ett hembesök av en pedagog så att vi och barnet får ett lugnt första möte innan ni kommer till förskolan. Dagen därpå kommer ni till förskolan kl 9:00-11:00 och resterande dagar under dessa två veckor är tiden 09:00-14:00.

”I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.”

(Läroplanen för förskolan, Lpfö18)

Miljöer (Blå - större barn)

Miljöer (RÖD - Mindre barn)

Föräldraengagemanget

Föräldraengagemanget

 

Att vara en del av ett föräldrakooperativ innebär mer ansvar och engagemang men ger också dig som förälder möjlighet att skapa de bästa förutsättningarna för ditt barns förskolevistelse.
Du får ökad insyn, mer inflytande och delaktighet i verksamheten samt en gemenskap och närhet till övriga familjer och personal. Förädrar är ej med i undervisning, endast aktiviter, städ eller styrelseuppdrag

Städning och aktivitetsgrupp

 

Varje familj utför ett städpass i månaden. När alla gått hem städar man båda avdelningarna på förskolan. Det tar 2-4 timmar beroende på säsong och erfarenhet.

En gång per termin har man även ett helgstädpass/ familj och det är gemensamma städ/fixar-dagar en gång på våren och en på hösten.

Nya familjer på förskolan tilldelas en fadderfamilj så man får möjlighet att gå bredvid en gång för att lära sig rutinen. Dessutom finns det tydliga instruktioner till det arbete som ska utföras. Samtliga familjer blir också tilldelade en aktivitetsgrupp som t.e.x. festkommitté eller fixargrupp. Det kan variera lite men i den gruppen lägger du ner cirka 5-10 timmar per termin. Önskar du vara med i styrelsen är det möjligt att väljas in. Som styrelseledamot städar du inte förskolan utan lägger den tiden i styrelsearbetet istället.

Delaktighet

 

Den arbetsinsats du lägger ner på förskolan ger oss möjlighet till att ha god personaltäthet med mindre barngrupper och pengar vi kan lägga på att utveckla den pedagogiska verksamheten för barnen istället för på t ex städning och vaktmästare. Därtill får du en nära kontakt till pedagogerna och de andra föräldrarna. En vi-känsla.

Varje år görs en gemensam utflykt med barn, pedagoger och föräldrar. Under läsåret bjuds det in till flera olika aktiviteter och tillställningar på förskolan.

Som förälder får du en tydligt introduktionsplan och ett varmt välkomnande. Innan start görs ett hembesök i barnets trygga hemmiljö. På Segerstads förskola får du en bra avstämning när du lämnar och hämtar och kontakten mellan föräldrar och personal är tät.