Anmäl dina Barn

Ansökan

Segerstads Kooperativa förskola välkomnar alla barn mellan ett och sex års ålder. Barn tas emot i mån av plats i följande ordning;

1

 Syskonförtur. Om du redan har barn på förskolan så har syskon förtur oavsett om det finns familjer som står längre fram i kön.

2

Åldersförtur. Vår ambition är att ha så jämna åldersgrupper som möjligt. Detta för att bibehålla en god pedagogisk kvalité samt för att inte få ett för stort glapp i åldersgrupperna.Vi strävar efter att ha cirka sex barn i varje åldersgrupp.

3

Ködatum

4

Avsteg från turordningen beslutas av förskolechefen och styrelsen.

Kontakta gärna förskolan om du vill komma på besök eller om du vill veta mer. Ansök genom att fylla i formuläret till höger